Cijevi otporne na trošenje

Vorax cijevi otporne na trošenje proizvedene su postupkom navarivanja otpornih slojeva na unutrašnjost cijevi i mogu se klasificirati u dvije osnovne kategorije:
• cijevi s navarenim slojem otpornim na abraziju i eroziju i
• cijevi s navarenim slojem otpornim na koroziju i povišene temperature.
Standardna duljina Vorax cijevi je 3m, a najmanji unutarnji promjer cijevi kojeg navarujemo je 90mm. Vorax cijevi otporne na trošenje nisu ograničene gornjim promjerom te se mogu koristiti za izradu cijevnih lukova, račvi i sl. U mogućnosti smo prilagoditi postupak i dodatni materijal za navarivanje cijevi prema vašim potrebama.

Cijevi otporne na abraziju i eroziju

Zahvaljujući robotiziranom postupku navarivanja, unaprijeđenom materijalu tvrdonavarenog sloja i kontroliranom postupku hlađenja cijevi tijekom navarivanja, zaštitni sloj u cijevi osigurava višestruko dulju trajnost u odnosu na cijevi od standardnih materijala. Tvrdoća navarenog sloja može biti do 67HRc sa karbidima tvrdoća do 3000HV.
Ispitivanja su pokazala da, zavisno od kuta pod kojim se abrazivni materijal (šljunak, pijesak, cement, prašina, drvena piljevina itd.) transportira cijevima, trajnost Vorax cijevi otpornih na trošenje je do 20 puta veća u odnosu na nezaštićene čelične cijevi, 13 puta u odnosu na cijevi od manganskog čelika, te oko 12 puta u usporedbi s termički obrađenim cijevima tvrdoća 450 HB. Drugim riječima, cijevi koje ste morali zakretati ili mijenjati svakih 60 dana s našom tehnologijom mogu trajati do dvije godine!

Navarivanje tvrdih slojeva vršimo u jednom ili dva prolaza. Cijevi s dva sloja tvrdog materijala pružaju, za istu debljinu i do četiri puta veću trajnost od jednoprolazno navarenih slojeva!

Cijevi otporne na koroziju

Cjevovodi u kemijskoj, naftnoj i plinskoj industriji u pravilu sadrže agresivne i nagrizajuće medije poput kiselina, klorida, sumporovodika, pjeska itd. Visoki tlakovi i temperature dodatno skraćuju životni vijek ovakvih cjevovoda i povećavaju zastoje radi održavanja.

Cijevi otporne na ovakve radne uvjete u pravilu se rade postupkom presvlačenja (eng. cladding) cijevi od ugljičnih čelika legurama na bazi nikla i kroma čime se dobiva cijev niže nabavne cijene sa visokom otpornosti na korozivne uvjete.

Postupak robotiziranog navarivanja otpornih legura na bazi nikla i kroma predstavlja dugoročno i ekonomično rješenje navedenih problema uz visoku kvalitetu navarenog sloja s minimalnim miješanjem s osnovnim materijalom i poroznošću.

Nanošenje otpornih slojeva vršimo u jednom ili dva prolaza. Cijevi s nanesena dva sloja antikorozivnog navara pružaju znatno dulju zaštitu od jednoprolazno navarenih cijevi.