Cink, cink-aluminij i ZAMAK ingoti

Po učestalosti korištenja u industriji cink je četvrti metal nakon željeza, aluminija i bakra. Oko 70% cinka se dobiva u površinskim kopovima i rudnicima a ostatak recikliranjem. Godišnja proizvodnja je oko 14 miliona tona, a 80% cinka se koristi za galvanizaciju (antikorozivnu zaštitu osnovnog metala), 6% za proizvodnju mesinga i bronce, 5% za proizvodnju slitina na bazi cinka te 9% za ostale namjene.

Cink s 99,995% čistoće naziva se komercijalno čisti cink (skraćenica SHG – Special High Grade). Vrlo često se cink legira aluminijem (npr. 78% cinka i 22% aluminija tržišnog naziva Prestal) ili pak s aluminijem, magnezijem i bakrom poznatim kao Zamac grupa slitina.

Zahvaljujući međunarodnim partnerima u mogućnosti smo ponuditi gotovo sve tipove ingota na bazi cinka vrhunske kvalitete u kratkom roku i po povoljnim cijenama.