Materijali za navarivanja

Navarivanje ili tvrdo navarivanje (eng. hardsurfacing, hardfacing ili cladding) je postupak nanošenja materijala otpornog na trošenje (habanje) postupkom zavarivanja na osnovni materijal. U zavisnosti od uzroka trošenja, potrebno je primjereno odabrati korišteni dodatni materijal i tehnologiju navarivanja kako bi se postigla optimalna trajnost i ekonomičnost.

Ukoliko je tijekom rada oprema izložena štetnom utjecaju trošenja uslijed udara, abrazije i erozije, zbog korozije ili pak visoke temperature, navarivanje odgovarajućim materijalom će produljiti trajnost te smanjiti troškove rada.
Već porast tvrdoće habajućeg sloja od 3 HRc povećava otpornost na trošenje i do 40%. U ponudi imamo materijale za navarivanja s kojima se navaruju slojevi do 67 HRc s optimalnom mikrostrukturom i udjelom karbida te na taj način omogućavamo uštede i produljujemo trajnost vaše opreme.

Iskustvo i znanje u primjeni specijalnih materijala za navarivanja rezultiralo je brojnim referencama u naftnoj, građevinskoj i cementnoj industriji, u rudnicima, površinskim kopovima, poljoprivrednim i aluminijskim kombinatima, te u čeličanama, ciglanama, šljunčarama i termoelektranama.

Koji su najznačajniji oblici materijala za navarivanja?

Po broju proizvoda za navarivanje, po brzini rada (depozitu po satu) i po volumenu prodaje, najznačajnija grupa proizvoda za navarivanje su visokolegirane praškom punjene žice. Ove žice se proizvode u promjerima od 1.0 do 4.0mm, na kolutovima od 5kg pa sve do bačvi od 250kg. Praškom punjene žice za navarivanje su vrlo praktične i zbog činjenice da veliki broj ovih žica za rad ne treba zaštitu plina poput CO2, Ar ili mješavina.

Pored praškom punjenih žica, Vorax može ponuditi elektrode za REL navarivanje, šipke za TIG i plameno (acetilensko) navarivanje te prahove za plazma navarivanje.

Koje grupe materijala se koriste za navarivanja?

Materijali za navarivanje trebaju biti prilagođeni radnim uvjetima i odabrani s jasno definiranim ciljem. Materijali na bazi mangana su dobar odabir za udarna opterećenja, materijali za navarivanje legirani kromom se koriste uglavnom za zaštitu od visokih i niskih temperatura, korozije i ponekad udarnih opterećenja. Volfram karbid je najbolji komercijalno dostupan materijal za abrazivna i erozivna trošenja, a materijali na bazi nikla pokazuju vrhunsku otpornost na koroziju te se koriste i za zavarivanje lijevanog željeza i sličnih materijala.

Ovakva podjela je pojednostavljena budući da postoji veliki broj specijalno razvijenih legura za pojedine namjene. Da bi mogli predložiti optimalan materijal za navarivanja i produžiti radni vijek vašoj opremi kontaktirajte naše stručno osoblje.

Usluge specijalnog navarivanja

Vorax vrši i usluge specijalnih navarivanja bilo da se radi o pojedinačnim komadima ili o velikim serijama. Tijesna suradnja našeg stručnog tima s klijentima omogućava produljenje trajnosti strojnih dijelova i skupe opreme.

Korištenjem naprednih materijala i tehnologija omogućavamo rad bez zastoja uz veću produktivnost i značajno manje troškove. Naše tehnologije, znanje i optimalno odabran dodatni materijal osiguravaju ponovljivost i kontinuirano visoku kvalitetu navarenih površina bilo da se radi o zaštiti od abrazije, erozije, udara, koroziji ili visokim i niskim temperaturama.