Materijali za metalizaciju

Metalizacija ili termičko naštrcavanje su izrazi koji označavaju postupak nanošenja sitnozrnatih čestica metala ili keramika na podlogu s ciljem dobivanja površine boljih karakteristika od osnovnog materijala.

Postupak nanošenja može se vršiti plamenom, elektrolučno, plazmom ili laserom. Tijekom postupka metalizacije čestice se zagrijavaju i putem specijalnog gorionika u polurastaljenom stanju nanose na osnovi materijal. Ovako dobivene prevlake sadrže poroznosti, a budući da osnovni i dodatni materijal ne stvaraju fuzijski spoj, vlačna čvrstoća je niža u odnosu na navarene površine.

Metalizacija se može vršiti putem dvije osnovne grupe materijala:
• metalizacija prahovima
• metalizacija žicama
Metalizacija prahovima se koristi u pravilu u reparaturama i pri nanošenju specijalnih prevlaka na manje površine dok se metalizacija žicama upotrebljava kada se traži veća brzina rada i zaštita većih površina poput antikorozivne zaštite.

Prahovi za metalizaciju

Vorax u ponudi ima široki spektar vodom i plinom atomiziranih prahova na bazi nikla, kobalta, kroma, volframa i željeza za zaštitu i reparaciju strojnih površina. Istraživanje i razvoj uz modernu proizvodnu opremu rezultiraju prahovima za metalizaciju najviše kvalitete, a precizna oprema za prosijavanje osigurava optimalnu granulaciju prahova za različite postupke metalizacije.

Naši prahovi se koriste za dobivanje vrhunskih prevlaka postupcima plazma i HVOF metalizacije (veličina zrna od 20 do 45 um), metalizacije plamenom (veličina zrna od 20 do 125um) te metalizacije plazma postupkom (veličina zrna najčešće od 45 do 200 um). Pakiranje Vorax prahova za metalizacije je u bocama od 5 do 25kg.

Žice za metalizaciju

Žice za metalizaciju se isporučuju na kolutovima od 5 do 25kg te u bačvama od 250kg. Promjeri ovih žica su od 1,2 do 4,8mm (najčešći promjeri su 2,5 i 3,2mm).

Naše žice za metalizaciju koriste najzahtjevniji klijenti u automobilskoj i građevinskoj industriji za zaštitu od korozije, u naftnoj industriji za nanošenje zaštitnih prevlaka te u termoelektranama za zaštitu od visokih temperatura i erozije.

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu, renomiranim partnerima i stručnom osoblju, Vorax može odgovoriti na gotovo sve vaše upite kada je o metalizaciji riječ!